Kruidengeneeskunde of Fytotherapie

11d Everdien1Het woord fytotherapie is samengesteld uit 2 woorden: fytos en therapeia (Grieks) wat ’behandeling met planten’ betekent. Dus het genezen en voorkomen van menselijke kwalen met inzet van planten!
De kruidengeneeskunde maakt gebruik van eeuwenoude (soms zelfs duizenden jaren oude) kruidenkennis, die mondeling van generatie op generatie is overgedragen. Heden ten dage zijn er weer mensen die deze oude kennis nieuw leven inblazen door er boeken over te schrijven of opleidingen in te geven. Als voorbeeld noemen we hier de lerares van kruidenvakvrouw Everdien: Ingrid Kropf.
De fytotherapie gebruikt planten uit onze natuurlijke omgeving. Dus de planten die in Europa inheems voorkomen. Vaak zitten er planten bij, die door ons als ‘superonkruiden’ gezien worden, zoals de Grote Brandnetel, Robbertskruid, Herderstasje en ga nog maar even door: Kweekgras en Varkensgras. Dus onze genezers vinden wij gewoon om ons heen!
Kruiden (waaronder ook struiken en bomen gerekend worden) bezitten inhoudsstoffen, die vele ziekten van mens en dier kunnen helen en het lichaam in balans brengen. In de fytotherapie wordt de plant altijd als geheel gebruikt (dus met ál zijn inhoudsstoffen – ongeveer 300!).
Er wordt met de holistische levensvisie gewerkt, wat betekent dat de mens als één geheel wordt gezien. De mens is zowel een fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel wezen. Ook kan onder holisme worden verstaan dat mens en plant met elkaar in verband staan en invloed op elkaar uitoefenen. Vanuit deze optiek kan men ervaren dat de plant aanvullend is op de mens en vise versa. (Dit kan in het groot geïllustreerd worden door het feit dat de plant de zuurstof uitscheidt die wij als mens nodig hebben en de mens koolzuurgas produceert, dat de plant weer nodig heeft.) Zo is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kruiden kunnen veel: zij kunnen de mens in onbalans (ziek) ondersteunen en versterken en zo de balans weer terugbrengen. Uit ervaringen is gebleken dat plantenpreparaten zeer zelden bijwerkingen hebben.

Een eerste consult bij de kruidenvakvrouw bestaat uit een grondig en lang gesprek over de hoofdklacht en kleinere klachten van degene die om een kruidenadvies vraagt. Ook klachten uit het verleden, leefwijze, voedingspatroon en de mentale- en emotionele kant worden nagevraagd.
Zo kan de therapeut verbanden vinden, die een gedegen advies mogelijk maken. Tot een advies zal niet alleen het nemen van kruidenpreparaten behoren, maar vaak ook een dieetadvies. Een advies voor de één zal daarom nooit hetzelfde zijn als dat voor een ander!
Daarna zal er op geregelde tijden contact zijn tussen de cliënt en de behandelende therapeut over de voortgang van de klachten en kan er bijgestuurd worden.

Hebt u vragen of wilt u een consult aanvragen dan kan dat bij kruidenvakvrouw Everdien Eskes: everdien@debron.nu

Kosten van een consult zijn 50 euro.