ONTWAKEN


ONTWAKEN

Ontwaken doen we iedere ochtend. We ontwaken bijvoorbeeld ook uit een coma of uit een narcose. Bij dit ontwaken gaat het erover dat we weer in ons (denk)bewustzijn komen. Dat we ons weer bewust worden van ons voelen met al onze zintuigen en van ons handelen.

Nu we in het Aquariustijdperk zijn gekomen vanuit het Vissentijdperk wordt er met ontwaken bedoeld het verhogen van ons bewustzijn. Het bewustzijn gaat van de derde naar de vijfde dimensie. Dit is een verhoging van ons innerlijk weten en het innerlijk waarnemen en het steeds meer gaan ervaren van wie we werkelijk zijn. Bij hen die ontwaakt zijn is het volgende reeds aanwezig:

 • Het weten dat we een spiritueel wezen zijn in een menselijk lichaam
 • Dat de wereld een illusie is. Dat niets is zoals het lijkt.
 • Dat we afgescheiden zijn van de Goddelijke Bron.
 • Dat er een grote transformatie gaande is waarbij we van angst naar Liefde gaan
 • Dat oor- en veroordelingen een uitingsvorm zijn van de 3de dimensie gebaseerd op angst.
 • Dat we oneindig veel groter zijn dan we zelf denken.
 • Dat wij zelf een deel zijn van God of van de Liefdesbron.
 • Dat er een strijd bezig is wereldwijd tussen Licht en Donker.
 • Dat we van duisternis naar Licht gaan
 • We gaan van het hoofd naar het hart.
 • Dat intuïtie de poort is naar de ziel, de toegang tot je hogere Zelf.

Dit zijn heel beknopt een aantal bewustzijnsveranderingen die er nu gaande zijn. Wanneer dit aan het ontwaken is bij je, geeft dat vaak verwarring / chaos en onrust. Zoals ik het vergelijk met de onrust die je bij een hond ziet als er onweer op komst is. Wanneer er onweer op komst is nemen wij dat niet waar, maar de hond wel. Er is op dit moment een energie op aarde die we opvangen en waarnemen in het onderbewustzijn waar we op reageren met onrust en/of angst. Het is de verandering in energie op aarde die we aanvoelen, maar waar we geen woorden aan kunnen geven. Velen voelen en zeggen wel zo kunnen we niet doorgaan in onze wereld. Er moet iets veranderen. Nu dat is bezig en dat gaat niet vanzelf. We gaan daarvoor door een diep dal en dat is nodig om tot verandering te komen. Alleen wanneer we met de rug tegen de muur staan en niet anders kunnen dan zijn we bereid om te veranderen. Dan zijn we bereid om naar ons gevoel te gaan en te kijken wat we echt willen. Anders zitten we vaak alleen maar naar de ander te wijzen die moet veranderen. Met mij is niets aan de hand. Alles wat we nu meemaken met corona noodzaakt ons om naar binnen te gaan.

Wat we kunnen doen op dit moment en wat ons rust geeft? Het is goed om steeds weer te oefenen om naar je hart te gaan. Als bijvoorbeeld  je gedachten weer op hol slaan  ga dan naar je hart. Of je raakt in en heftige emotie ga dan naar je hart. Het fysieke hart, met vlak daarnaast de plek van onze ziel, ons eeuwigdurende deel. Adem hier 3x diep naar toe diep en adem langzaam weer uit. Kijk wat je ervaart. Alles is goed.

Vanmorgen las ik mijn dagelijkse boodschap en deze sloot aan bij wat ik hierboven beschreven heb. De vermogens die we hebben spelen altijd in ons. We zijn ons er vaak niet van bewust.

Iedereen heeft vijf raadgevers in het leven. Het zijn: wie, wanneer, wat, waar en hoe. Voordat je iets gaat ondernemen moet je het antwoord op deze vijf vragen krijgen. Als je de juiste antwoorden hebt, zullen de daarop gebaseerde handelingen goed zijn. Tegenwoordig handelen mensen zonder zich om deze factoren te bekommeren. In deze kwestie kan iedereen op zijn eigen inzicht vertrouwen, met gebruik van zijn observatievermogen en oordeelkundigheid. Alle instrumenten voor dit doel zijn voor iedereen beschikbaar in zijn organen van waarneming en handeling. In al je ledematen en organen zit goddelijke kracht. Dit goddelijk vermogen wordt angirasa genoemd. De naam is ontleend aan het feit dat God in ieder lidmaat (anga) als een essentie (rasa) aanwezig is. Je hoeft niet buiten jezelf naar God op zoek te gaan. Jij bent goddelijk. Al je vermogens zijn goddelijke krachten! Baseer je leven op waarheid en deugdzaamheid.

Sai Ram (ik groet u in het Licht)

29 januari 2021

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Evenementen


Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Inschrijven blog