Wietse Siebenga


Wietse SiebengaMijn naam is Wietse Siebenga.

Al lang ben ik erg geïnteresseerd in wat er zich in en tussen mensen afspeelt.
Welke krachten en processen spelen zich in en tussen ons af wanneer we met elkaar in contact zijn? Waar en wat zijn onze mogelijkheden? Waarin schuilen onze beperkingen? Wat is er mogelijk in het verruimen van onze mogelijkheden? Waar en hoe kunnen we ruimte scheppen?
Wanneer we in ons en voor ons ruimte scheppen, hebben anderen in onze omgeving daar veel aan. Ze zullen dat ervaren.

Ik heb geleerd en ontdekt dat onze voorgeschiedenis, de ervaringen van onze voorouders, een heel belangrijke en vaak onzichtbare en dus onbewuste rol spelen.
Ons verleden heeft een sterke invloed op wie en hoe wij nu zijn.

Ik heb ontdekt dat ons omgaan met taal een belangrijke rol speelt wanneer we willen groeien en ontwikkelen. Door onze taalpatronen en ons taalgebruik leggen we ons zelf vaak beperkingen op zonder dat we dit willen en zonder dat we het in de gaten hebben. Vaak leven we met beelden in ons, waarvan we het bestaan niet kennen.

Ik heb ook geleerd, dat oude onbewuste en onzichtbare patronen en bewegingen die ons belemmeren in onze groei als mens, door middel van familieopstellen zichtbaar kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat we vrij worden van wat ons eerder gevangen hield. Het leven en de liefde kunnen vrijer stromen. We kunnen meer ontspannen leven en werkelijk ‘ons ding doen’.
Ik zet dit tussen aanhalingstekens, omdat de term aan de ene kant een cliché is en aan de andere kant ook veel waarde in zich draagt. Ik bedoel hier dus niet iets oppervlakkigs mee: ‘je ding doen’. Het gaat om werkelijk meer doen wat voor jouw essentieel is. Jouw eigen unieke plek innemen, met achting voor wat eraan vooraf ging. Alleen met deze achting kan in ten volle mijn unieke plek innemen.

In het verleden heb ik intensief gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in het revalideringwerk met blinden en slechtzienden.
Daarna heb ik in trainingen uitgebreid aandacht gegeven aan effectief communiceren. Hierbij is het houden van het contact tijdens de gesprekssituaties voor mij van wezenlijk belang.
Het werken met familieopstellingen betekent voor mij het verdiepen van mijn kennis en ervaring. Deze wil en kan ik daardoor op een verdiepende manier doorgeven.

Evenementen


Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Inschrijven blog